ÅLEMS KYRKA

Predikstolen från 1739 av Anders Dahlström.