FOLE KYRKA

Dopfunten är huggen i kalksten från tidigt 1200-tal. Funten har bilder i hög relief som övermålades i saftiga färger 1707. Calcarius kallas stenhuggarmästaren. Cuppan tillskrivs Calcarius Secundus och foten Calcarius Primus.