GUSTAV ADOLFS KYRKA, SUNDSVALL

Gustav Adolfs kyrka byggdes 1894 och en ombyggnad gjordes 1952. Arkitekt var Gustaf Hermansson