GUSTAV ADOLFS KYRKA, SUNDSVALL

Predikstol ritad av Einar Lundberg och smyckad av Torsten Nordberg.