GUSTAV ADOLFS KYRKA, SUNDSVALL

Fasaden till orgeln byggd från 1894 års orgel. Senaste orgeln byggd av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad år 1992.