Dopfunten i Hemse kyrka

 

Dopfunten av kalksten från 1300-talet. Musselcuppstyp.

Foten av sandsten från 1100-talet, troligen Hegwald.

 

 

 

     

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan