Dopfunten i Stenkyrka kyrka

 

Dopfunten från mitten av 1100-talet  är kyrkans äldsta föremål. Upphovsman är osäker men det kan vara Hegwald. 

Det finns teorier om att den kan var utförd av Majestatis som kopia efter Hegwald. Cuppans undre del skildrar

scener ur Jesu barndoms historia. De sju relieferna runt cuppans övre del föreställer: De vise männenens

tillbedjan - Jesu dop - Jesus bärs fram i templet - Jesus frestas - Nattvarden - Jesus tvår Petrus fötter

och Korsfästelsen.

 

 

 

     

 

    

 

Klicka i bilden för större bild

 

       

 

     

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan