Ekeby kyrka

Dopfunten och krucifix från 1100-talet, glasmålningar från 1200-talet, kalmålningar

från 1200-1400-17 och  1800-talet. Bänkinredning från 1600-talet, (märk olika höjd

på mans- och kvinnosidan!), altaruppsats och korbänk 1708, predikstol 1741.

 

 

 

Predikstol.jpg (215330 byte)

Dopfunt.jpg (183917 byte)

 

 

ORGELN

Byggd av O N Lindkvist, Visby 1862. 6 stämmor 1 manual och pedal. 

1953 renoverad och omdisponerad av Andreas Thulesius, Klintehamn.

 Renoverad 1982 av Finn Krohn´s Orgelbyggeri. Nytt spelbord.

Orgeln.jpg (241310 byte)

 

Disposition:

Man                    Ped

Borduna 16'         Bihängd

Principal 8'

Gedackt 8'

Fugara 8'

Octava 4'

Blockflöjt 2'                            Mekanisk

 

 

Se Ekeby kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Dalhems Pastorat

Dalhem

Ganthem

Hörsne

Ekeby

 

 

Åter Gotlandskyrkor