Dopfunten i Hamra kyrka

 

Dopfunten från 1100-talets andra hälft är huggen i sandsten och tillskrives anonym-

mästaren Semi-Byzantios. På cuppan är hugget scener ur Jesu barndoms historia.

 

 

     

 

     

 

     

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor