Katolska kyrkan i Visby

 

Kristi Lekamens kyrka är den första katolska kyrka som byggts på Gotland sedan medeltiden. Den 18 december 1982 invigdes den av den dåvarande biskopen för Stockholms katolska stift, dr Hubertus Brandenburg. Innan kyrkans tillblivelse hade församlingen firat mässa i ett litet kapell. Den 22 december 2001 invigde biskop Anders Arborelius OCD den utbyggda nordöstra delen av kyrkan. Kyrkan ligger vid S:t Drottensgatan, vilken ännu idag är präglad av medeltida stenhus. I samma kvarter som kyrkan, låg under medeltiden med största sannolikhet den gård som biskopen av Linköping innehade i Visby. Gotland tillhörde sedan 1100 -talets mitt Linköpings stift. Den arkeologiska undersökning som föregick kyrkbygget blottlade grundmurarna till ett medeltidshus vars planmått förunderligt väl passade till den kyrka den gotländska arkitekten Per-Erik Nilsson redan hade ritat. Det synliga murverket av kalksten i kyrkan är medeltida. Även delar av stengolvet liksom koringången och trappan i koret är medeltida. I trappan i koret är en sten från Marias hus i Efesos inmurad. I samband med kyrkoutvidgningen 2001 byggdes den medeltida gårdsbrunnen in som kyrkans dopbrunn. I golvet under altaret finns reliker av S:t Clemens, biskop av Rom cirka år 100, och S:ta Perpetua, martyr i Nordafrika i början av 200-talet. Mitt på korväggen är tabernaklet placerat. I tabernaklet förvaras hostian, det i mässan vigda nattvardsbrödet. Den tända röda "evighetslampan" påminner om Kristi ständiga närvaro och om att liv, värme och ljus utgår från honom. Tabernaklets emaljmålning är utförd av konstnären Eugen Budrys. Han har även gjort den emaljmålning som är placerad ovanför orgeln. Krucifixets Kristusbild är en kopia av en senmedeltida tysk Kristusframställning. Även Mariaskulpturen på den medeltida trappan i koret är en "kopia" av ett senmedeltida tyskt arbete. Korsvägsbilderna är emaljmålningar utförda av konstnären Helena Nyblom och har ursprungligen tillhört Marie Bebådelses kyrka i Stockholm. Vigvattenskålen i blått glas vid den nya ingången är gjord av glasblåsaren Christer Mattsson, Visby, medan den andra vigvattenskålen liksom tillredelsekärlen har utförts av keramikern Ulf Hansson, Vibble. Orgeln, ett s.k. posttiv med tre register, har byggts av Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad. Kyrkklockan är gjuten i Mora 1977 och har namnet "Maria Lauda". Dess inskription är hämtad från Psaltaren 81: "O att mitt folk ville höra mig!" Korset på kyrkans fasad var tidigare placerat på kapellet vid Kilgränd.

Källa: Kristi Lekamens församling Visby

Interior.jpg (160502 byte)  Interior2.jpg (152145 byte)  Interior3.jpg (132978 byte)

Dopfunt.jpg (143104 byte)

 

Åter hemsidan