Levide kyrka

Processionskrucifix från 1300-talet, kalkmålningar från 1200, 1400 och 1700-talet.

Dopfunt, altartavla från 1663, korstol, predikstol och epitafium från 1600-talet.

Votivskepp från 1748.

Levide.jpg (135718 byte)

 

 

Klicka på tavlan så blir nattvardsbilden större. Övriga bilder är, skeppet, interiör, medeltids-

målningar samt epitafium av sandsten över prästen Peder Brianth och hans familj, daterad 1682.

 

 

 

ORGELN

Byggd 1892 av Åkerman & Lund, Stockholm. Renoverad 1957 av A Thulesius.

 

Disposition:

Man sv                        Ped

Borduna 16' B/D           Bihängd

Principal 8'

Rörfleut 8'                            Man 4'/Ped.

Salcional 8'

Octava 4'                             Mekanisk

 

 

Se Levide kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Fardhems pastorat

Fardhem

Linde

Lojsta

Levide

Gerum

Åter hemsidan