Östergarns kyrka

Eldhärjad 1565 (Nordiska sjuårskriget), plundrad av ryska 

trupper 1715 och 1717, men återställd vid mitten av 1700-talet 

(se minnestavlan!). Dopfunten från 1600-talet, altaruppsatsen från 

1756 med medeltida krucifix, predikstol 1737, läktare 1744.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

 

Orgeln byggd 1915 av Åkerman & Lund, Stockholm. 1966 omdisponerad av John

Grönvall Orgelbyggeri, Lilla Edet. Orgelfasad från 1849 av Sven Peter Petersson,

Sjonhem, 6 stämmor.

 

Man                    Ped

Gedackt 8'            Subbas 16'

Salicional 8'                             Man/Ped.

Principal 4'

Oktava 2'                                Pneumatisk.

 

 

Se Östergarns kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

 

Åter hemsidan