Östergarns kyrka

Eldhärjad 1565 (Nordiska sjuårskriget), plundrad av ryska 

trupper 1715 och 1717, men återställd vid mitten av 1700-talet 

(se minnestavlan!). Dopfunten från 1600-talet, altaruppsatsen från 

1756 med medeltida krucifix, predikstol 1737, läktare 1744.

 

Interior.jpg (183857 byte) 

 Interior2.jpg (188148 byte) Interior3.jpg (184822 byte)

Dopfunt.jpg (184806 byte) Dorr.jpg (169720 byte)

  Altare.jpg (163449 byte)  Predikstol.jpg (172570 byte)

 

ORGELN

 

Orgeln byggd 1915 av Åkerman & Lund, Stockholm. 1966 omdisponerad av John

Grönvall Orgelbyggeri, Lilla Edet. Orgelfasad från 1849 av Sven Peter Petersson,

Sjonhem, 6 stämmor.

 

Man                    Ped

Gedackt 8'            Subbas 16'

Salicional 8'                             Man/Ped.

Principal 4'

Oktava 2'                                Pneumatisk.

 

 

Se Östergarns kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Östergarns Pastorat

Östergarn

Anga

Gammelgarn

Kräklingbo

Ala

 

 

Åter hemsidan