Terra Nova kyrkan

I början av 1980-talet började ett samarbete mellan Svenska kyrkan och EFS. EFS-föreningen började

planera ett bygge av en ny kyrka på Terra Nova. Man ansåg att det skulle finnas ett behov på grund av

den ökade bebyggelsen runt om och i området. Ariktekt var Hans Wieland. Den andra advent 1983

stod kyrkan klar för invigning som leddes av Biskop Tore Furberg. Sven Thomsson var den första

distriktsprästen i Terra Nova kyrkan. Verksamheten har sedan invigningen bedrivits som en samar-

betskyrka mellan Visby Domkyrkoförsamling och EFS Missionsförening. Källa: Svenska kyrkan

 

Interior2.jpg (159803 byte)

Interior.jpg (135679 byte)

Bonad.jpg (159683 byte)

 

ORGELN

ORGELN

Byggd 1998 av Robert Gustavsson, Orgelbyggeri AB. 

Intonation Mads Kjersgaard.

DISPOSITION