Visborgskyrkan

Gud till ära, Visby församling till tjänst, byggdes Visborgskyrkan. Verksamheten började i en av sjö-

värnskårstugorna som ligger på Söderväg i Visby. Föreningen Visby Södra Församlingshem bildades 

1931. Tomten donerades 1933 av lärarinnan Maria Bergman, föreningen förde därefter verket vidare. 

Visby församling lät bygga kyrkan. Arkitekt var Per Erik Nilsson, SAR, entreprenör BPA Byggpro-

duktion. Kyrkan vigdes första söndagen i advent den 30 nov på S:t Andreas dag 1969 av HH 

Biskopen Olof Herrlin. Förste distriktpräst för kyrkan var Göran Beijer.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

Byggd 1976 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

HV

SV

PEDAL

Rörflöjt 8’

Gedackt 8’

Subbas 16’

Principal 4’

Rörflöjt 4’

Gedackt 8’

Spetsflöjt 4’

Principal 2’

Oktava 4’

Waldflöjt 2’

Cymbel III ch

Koppelflöjt 2’

Sesquialteria II

Dulcian 8’

Fagott 16’

Mixtur III ch

Tremulant

Skalmeja 4’

Koppel: I/P, II/P, I/II

 

 

Kyrkor inom Visby Domkyrkoförsamling 

Domkyrkan - Terra Nova-kyrkan - Visborrgskyrkan

 

 

Åter hemsidan