LIDINGÖ KYRKA

Predikstolen i gustaviansk stil är från 1779 och tillverkades av bildhuggaren Per Ljung i Stockholm.