LOHÄRADS KYRKA

Kyrkan torde till allra största delen ha uppförts und 1200-talets första hälft.