LOHÄRADS KYRKA

Altaret med skulpterade ornament är tillverkat 1762 av N.J. Dahlström i Norrtälje.