LOHÄRADS KYRKA

Predikstolen tillkom 1762 efter att muren mellan kor och långhus öppnats upp.