LOHÄRADS KYRKA

Dopfunten är troligen från 1200-talet.