LÖTS KYRKA

Kyrkan hörde ursprungligen till en äldre träkyrka, som troligen uppfördes redan på 1100-talet. Under 1200-talets andra hälft uppfördes långhuset och koret, och i slutet av 1400-talet förhöjdes murarna och stjärnvalven tillkom.