LÖTS KYRKA

Glasmålningen gjord 1928 av Oscar Brandtberg.