Franz Liszt 1811-1886

 

 

 

Fantasy och Fuga på Ad nos koral, ad salutarem undam, S.259 är, är orgel musik komponerad av Franz Liszt under vintern 1850 

när han var i Weimar . Det var tillägnad Giacomo Meyerbeer som var kompositören av koral "Ad nos, Ad salutarem undam", som 

ingår i operan, Le prophète (Profeten)  i fem akter av Giacomo Meyerbeer. Stycket hade premier den 29 oktober 1853 i Mersburg 

Domkyrka med Alexander Winterberger vid orgeln.

 

 

   

 

Fantasia & fuga över Ad nos,  ad salutarem undam

Franz Liszt 1811-1886 

Inspelad i Hedvig Eleonora kyrka  den 23 oktober 2008 av A. Söderlund

Styckets längd är strax under 30 minuter. Obs! En tagning och inga klipp.

 

 

 Liebestraum   No. 3 in A flat Major  

                                                                   (Publicerades 1850, samma år som föregående stycke)                                                                       

                                                                          Franz Liszt 1811-1886                                                                     

                               Inspelad  i Hedvig Eleonora kyrka den 23 oktober 2008 av A. Söderlund                                      

                                                                                

 

 

Ulf Norberg, orgel

 

 

 

Foto & inspelning: A. Söderlund

 

Åter Hemsidan

 

Till Ulf Norbergs hemsida