Häckande Stjärtmespar

boet

Det väl kamouflerade boet av mossa i en grenklyka

hopfogat av spindelväv och skickligt maskerat med

näver och lavar.

  

Mat på väg till ungarna

   

     

    

Bajsbollen släpps utanför boet

 

Åter hemsidan