Carl Nielsen  1865-1931

 

 

 

Carni 1865 i Nørre Lyndelse på Fyn, död 3 oktober 1931 i Köpenhamn, var en dansk tonsättare. 

Nielsen brukar betraktas som Danmarks nationaltonsättare, på samma sätt som Grieg i Norge och Sibelius i Finland. 

Till skillnad från dessa båda utvecklade Nielsen ett tonspråk och ett kompositionssätt på klassicistisk grund med 

viss modernistisk prägel. Därmed skiljer sig Nielsen markant från de andra två nämnda "nationaltonsättarna". 

Carl Nielsen skrev två operor, sex symfonier samt annan orkestermusik och kammarmusik. Han tonsatte också 

en mängd dikter och psalmer och är flitigt representerad i danska psalm- och sångböcker. Nielsens kanske mest 

kända stycke är Taagen letter (Dimman lättar), ett småstycke för flöjt och harpa ur skådespelsmusiken till Helge Rodes 

Moderen (1920). Ett något mindre känt är kantaten, kallad "lyrisk humoresk", Fynsk Foraar (Vår på Fyn) för orkester, 

kör och barnkör. Carl Nielsen var gift med skulptören Anne Marie Carl-Nielsen. Han var vän med den svenske ton-

sättaren och dirigenten Wilhelm Stenhammar, och var några gånger gästdirigent för Stenhammars orkester, nuvarande 

Göteborgs Symfoniker.

 

 

Taagen letter (Dimman lättar),

Inspelad i Hedvig Eleonora kyrka den 3 okt. 2007

         

 

 

Ulf Norberg, orgel - Foto: Stefan Borgius

 

Inspelning : A. Söderlund

 

Åter Hemsidan

 

Till Ulf Norbergs hemsida