ÖSTRA TORSÅS KYRKA

Kyrkan uppfördes 1847-49. Den är en så kallad Tegnér-kyrka uppkallad efter Esaias Tegnér, biskop i Växjö 1824-46. Kyrkan invigdes 1852.