Adolf Fredriks kyrka, Stockholm

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 1966 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad 

DISPOSITION

Huvudverk

Öververk Crescendoverk Pedal
Kvintadena 16' Gedackt 8' Principal 8' Principal 16'
Principal 8' Kvintadena 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Spetsflöjt 8' Principal 4' Fugara 8' Oktava 8'
Oktava 4' Koppelflöjt 4' Oktava 4' Gedackt 8'
Rörflöjt 4' Gemshorn 2' Gedackt 4' Oktava 4'
Kvinta 2 2/3' Kvinta 1 1/3' Piccolo 2' Nachthorn 2'
Oktava 2' Sesquialtera 2 chor Sifflöjt 1' Rauschquint 3 chor
Mixtur 6-8 chor Scharf 4 chor Nasat 2 2/3' Mixtur 6 chor
Cornett 5 chor Dulcian 16' Ters 1 3/5' Basun 16'
Trumpet 8' Krumhorn 8' Mixtur 5 chor Trumpet 8'
  Tremulant Cymbel 3 chor Trumpet 4'
    Bombard 16'  
    Oboe 8'  
    Skalmeja 4'  
    Tremulant  

Koppel: Öv/Hv, Cv/Hv, Öv/P, Hv/P, Cv/P
Manual C-g3, Pedal C-f1
Mekanisk traktur och registratur
Stor och Liten Pedal

Förutvarande orgel byggd av P L Åkerman 1866, delvis ombyggd av Åkerman & Lund 1908 och av Hammarberg 1950.  

Den gamla fasaden av Schwan från 1781 bibehållen.  Åkerman-orgeln hade 33 st, 3 man, pedal.

Kororgel

Byggd 1956 av Hammarberg.

Man:    Gedackt 8, Principal 4, Rörflöjt 4, Kvintadena 2, Scharf 2 ch.

Pedal.  Bihangs.

Mekanisk.

 

 

Åter hemsidan