Ålems kyrka

Under medeltiden uppfördes en stenkyrka i Ålems kyrkby. Det var en byggnad med högt långhus och ett smalare 

rakslutande kor. Interiören präglades av valv uppburna av pelare. Kyrkklockorna hade sin plats i en fristående klockstapel.

Vid slutet av 1700-talet räckte kyrkan inte längre till för den stigande folkmängden i församlingen. Den uppges ha rymt endast 

cirka 450 personer .( I den nuvarande kyrkan finns en modell av den gamla kyrkan). Kyrkoherde Anders Swebilius föreslog 

redan 1769 att kyrkan skulle utvidgas, men detta förslag vann inte gehör. 1781 begärde Swebilius häradssyn varvid kyrkan 

befanns i stort behov av reparation vilket ledde till att församlingen fattade beslut om ombyggnad. 1792 och 1811 utlystes 

entreprenad på byggnadsarbetet. Inga anbud kom dock in.[1] Istället för ombyggnad fattades till slut beslut att bygga en ny 

kyrka istället för att renovera. Åren 1829 - 1830 uppfördes nuvarande stenkyrka strax öster om den gamla på den plats där 

klockstapeln tidigare hade stått. Ritningarna var gjorda av Samuel Enander. Den 30 september 1832 invigdes kyrkan av biskop 

Anders Carlsson af Kullberg. Kyrkan är uppförd i empirestil och består av ett rektangulärt långhus med en avslutande kor 

vägg i öster med en bakomligga sakristia. Tornbyggnaden med huvudingången i väster är försett med en tidstypisk lanternin 

krönt av ett kors. Interiören som är av salkyrkotyp täcks av ett tunnvalv med en målning av Einar Forseth utförd 1929

Källa:Wikipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGlARNA

 

Läktarorgeln

Sinfinia nr 11 g-moll

Johann Sebastian Bach 1685-1750

 

Kororgeln

Sinfonia nr 13 a-moll

Johann Sebastian Bach 1685-1750

Robert Öhman, orgel

Inspelning: A Söderlund, 20 maj 2009

LÄKTARORGELN

Manual I Manual II Pedal
Borduna 16´ * Dubbelflöjt 8´ Subbas 16´ *
Principal 8´ * Traversflöjt 8´ Violon 16´ *
Vox Retusa 8´ * Salicional-Piffaro 8´ Violocelle 8´ *
Viola di Gamba 8´ Principal 4´ Dubbel Gedackt 8´ *
Rörflöjt 8´ * Spetsflöjt 4´ Octava 4´ *
Octava 4´ * Waldflöjt 2´ Basun 16´ 
Hålflöjt 4´ *    
Quinta 3´ *    
Octava 2´ *    
Cornett III    
Trumpet 8´    
Trumpet 4´ bas    
Vox Humana 8´ diskant    

* Stämma från 1842

 

 

Åter hemsidan