Arnäs kyrka

 

ORGELN

Från en inspelning jag gjorde den 20

juni 2016 med organisten Sven Edsfors

ORGEL

Byggd 1807 av Pehr Strand, Stockholm

1991 restaurerad av Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB,  Härnösand

DISPOSITION

Man

Principal 16' D

Borduna 16' B/D

Principal 8'

Flagfleut 8'

Fugara 8'

Gedackt 8'

Octava 4'

Täckfleut 4'

Quinta 3'

Superoctava 2'

Mixtur III

Basun 16'

Trompet 8'

Bihängd pedal

Stora oktaven i Borduna 16' och Basun 16' klingar enbart i pedalen.

Orgeln är kyrkans första

Kororgel byggd 1991 av Robert Gustavsson, Härnösand.

 

Åter hemsidan