Asarums kyrka

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1976 av Olof Hammarberg

DISPOSITION

HV I SV II PEDAL
Kvintadena 16' Violinprincipal 8' Subbas 16'
Principal 8' Gedakt 8' Principalbas 8'
Rörflöjt 8' Fugara 8' Gedaktbas 8'
Gamba 8' Principal 4' Flöjtbas 4'
Oktava 4' Koppelflöjt 4' Pommer 2'
Tvärflöjt 4' Waldflöjt 2' Alikvot II
Kvinta 2 2/3' Nasat 1 1/3' Mixtur III
Oktava 2' Sesquialtera II Basun 16'
Kornett III Rauschkvint IV Clarine 4'
Mixtir V Fagott 16'  
Trumpet 8' Oboe8'  
  Tremulant  

 

 

Åter hemsidan