Björklinge kyrka

Björklinge kyrka är belägen på en sydsluttning strax norr om Uppsala vid Europaväg. Kyrkan 

består av ett rektangulärt långhus med fullbrett rakt avslutat kor samt en vidbyggd sakristia mot norr. 

Ingången återfinns mitt på södra långhusväggen. Kyrkan är putsad och täckt av ett valmat sadeltak

i koppar. Fyra mindre torn med spira står i respektive hörn. En fristående klockstapel, byggd 1927, 

står på andra sidan Gävlevägen. I östgavelns mitt är en minnestavla i marmor infälld, flankerad av 

ätterna Kruus och Horns vapensköldar av kalksten. Även om kyrkan företer en blandning av olika 

stilar präglas helheten av 1600-talets stormaktstid.

Altarskåp av ek med skulpturer av ek och annat lövträ från 1400-talets sista fjärdedel, sannolikt från Lars Germundssons verkstad i Enköping. Skåpet är nu placerat över ingången till sakristian. Klicka i varje delbild för förstoring.

 Interior.jpg (111115 byte)

Interior2.jpg (104450 byte)

Predikstol.jpg (75722 byte)

ORGELN

 

Orgeln är byggd 1740 av Olof Hedlund.

Hedlundorgeln stod oanvänd efter år 1931, då en ny pneumatisk orgel uppfördes av firma Åkerman & Lund bakom Hedlunds orgel.

Den pneumatiska orgeln fungerade allt sämre och från 1963 användes en ny kororgel från Grönlunds orgelbyggeri.

I slutet av 1900-talet bedömdes 1700-talsorgeln som en raritet och restaurerades 2001-2002 av Bergenblad & Jonsson.

Grönlundsorgeln såldes för att kunna finansiera restaureringen.

En Allen-orgel inköptes 1999 för att klara orgelbehovet vid restaureringen, och Hedlundsorgeln togs åter i bruk den 10 november 2002.

                   

Diplom som alla fick som lämnade          Manualen                                Magnus                             

ett bidrag till orgelns restaurering                                                                                                       

 

DISPOSITION 

Manual C-c³ Pedal C-c¹                                                                           

Quintadena 16' (bihängd)                                                       
Principal 8' (fasad)                                                                                                                    
Octava 4'                                                                                                                                  
Spits:flöt 4'                                                                                                                               
Qvinta 3' (eg. 2 2/3’)
Octava 2'
Mixtur IV chor.
Trompet 8’(bas & diskant)                                                                                                       

Tremulant

Cornet Volontary 

Musik: Starling Goodwin 1700-tal

Magnus Kilvén, orgel

 

 

 

Åter hemsidan