Caroli kyrka i Borås

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1970 av Hammarbergs Orgelbyggeri AB

DISPOSITION

Huvudverk (I) (C-g3) Öververk (II) (C-g3) Svällverk (III) (C-g3) Pedal (C-f1) Koppel
Gedakt 16' (1824/1919) Trägedakt 8' Principal 8' Principal 16' (1919) I/P
Principal 8' (1824) Kvintadena 8' Rörflöjt 8' (1824) Subbas 16' (1919) II/P
Gedakt 8' (1824) Koppelflöjt 4' Fugara 8' (1919) Kvinta 10 2/3' (1919) III/P
Oktava 4' (1824) Principal 2' Voix celeste 8' Principal 8' (1824) II/I
Täckflöjt 4' (1824) Nasat 1 1/3' Oktava 4' Gedakt 8' (delvis 1919) III/I
Kvinta 2 2/3' Ters 1 4/5' Traversflöjt 4' Oktava 4'
Oktava 2' Cymbel 3 chor Rörkvinta 2 2/3' Nachthorn 2'
Cornett 4 chor Skalmeja 8' Waldflöjt 2' (1824) Mixtur 5 chor
Mixtur 5 chor Tremulant Piccolo 1' Basun 16' (1919)
Cymbel 3 chor Sesquialtera 2 chor Trumpet 8'
Trumpet 8' Mixtur 4 chor Trumpet 4'
Hautbois 8'
Tremulant
Crescendosvällare

 

 

Åter hemsidan