Eds kyrka

KYRKAN

Kommunens äldsta kyrka 

Eds kyrka är belägen vid norra änden av Edssjön. Kyrkan byggdes under slutet av 1100-talet. Det är den äldsta kyrkan i kommunen. Folket i trakten kunde inte bygga en kyrka själva och därför fick de hjälp av munkar från Sigtuna. 

 

Fönstren var från början endast gluggar 

Kyrkan är byggd i gråsten och därefter putsad d v s överstruken med murbruk och sedan målad. Fönstren var från början bara små gluggar, eftersom glas var mycket dyrt. Albertus Pictor smyckade kyrkans väggar Under 1400-talet fick den kände målaren 

 

Albertus Pictor göra målningar på kyrkans väggar. 

Prästen predikade på latin, ett språk som folket inte alls förstod. Men av målningarna på väggarna kunde man förstå en del av det prästen sa. 

 

Ombyggnader 

På 1600-talet fick man äntligen bänkar men de var obekväma och dåliga att sitta i. Under 1700-talet kalkades väggarna d v s målades med vit färg. De gamla vackra målningarna kunde man nu inte längre se. 

 

Fönstren blir större 

Fönstren höggs upp och gjordes större. Det gamla vapenhuset revs ner. Kyrkan fick också ett nytt predikstolsaltare. Prediksstolen är byggd ovanpå altaret. Det är mycket ovanligt. Nu fick man också speciella bänkar för herrskapet. Pigor och drängar fick sitta på läktaren. 

 

En nygammal kyrka 

År 1918 började man en omfattande restaurering av kyrkan. De gamla övermålade målningarna togs fram. Där de gamla målningarna inte gick att ta fram målades nya av konstnären Olle Hjortsberg. 

 

Ny dopfunt 

Nu fick kyrkan en dopfunt. Den gamla hade försvunnit. Foten fann man i Klockargården. Till den höggs en ny överdel. År 1937 sattes värmeelement in och 1956 byggdes nytt vapenhus. Det används som väntrum vid barndop och bröllop. Källa: Upplands Väsby kommuns hemsida

 

 

 

Interior.jpg (102960 byte)

 Kyrka.jpg (115617 byte)  

ORGELN

Orgelfasaden är troligen utförd av Peter Strand Stockholm

Orgel2.jpg (209679 byte) 

 

ORGEL

Kyrkans första orgel invigdes 1817. 1864 ombyggdes den av Erik Gabriel von Rosen.

Orgelverket innehöll tio stämmor. Orgelverket ersattes 1916 med ett nytt från 

Åkerman & Lund med sex stämmor och en manual. 1964 utbyggdes orgeln till

tretton stämmor och två manualer samt pedal. 

 

DISPOSITION

Huvudverk Svällverk Pedal
Rörflöjt 8' Gedacht 8' Subbas 16'
Gedachtflöjt 4' Koppelflöjt 4' Gedachtpommer 8'
Principal 4' Principal 2' Nachthorn 4'
Waldflöjt 2' Nasat 1 1/3'  
Dulcian 8' Vox human 8'  
Mixtur 3-4 ch Cymbel 2 ch  
  Tremulant  

KOPPEL: P/HV, P/BV, HV/BV

 
 

Åter hemsidan