Frustuna kyrka

Klicka i bilden för större upplösning

Kyrkan uppfördes på 1100-talet i natursten och bestod från början av långhus, smalt kor 

och västtorn. Kyrkan byggdes om under 1300- och 1400-talet, så att den blev större, fönster 

togs upp och kyrktornet förhöjdes. Även en sakristia byggdes till. Ombyggnaderna av kyrkan

 fortsatte då tornspiran ersattes av sadeltak på 1600-talet. Vapenhuset revs omkring 1800 

och en restaurering ägde rum 1939 då interiören fick sin nuvarande karaktär. 

Interiören får sin karaktär av de vackra senmedeltida stjärnvalven och altarskåpet.

Altarskåpet tillverkat omkring 1510 i Antwerpen. Klicka i bilden för detaljbilder.

  

Interior.jpg (90891 byte)Predikstolen.jpg (62102 byte)Interior2.jpg (78892 byte)

dopfunt.jpg (68871 byte)

sten.jpg (135667 byte)

 

ORGELN

ORGELN

Byggd 1980 av Walter Thür, Torshälla. 25 stämmor, 2 manualer och pedal.

Tidigare orglar: 1925 av Setterqvist, Tillbyggd av Åkerman & Lund 1936 och 1940.

1950 av Hammarberg

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

 

Åter hemsidan