Gamla Uppsala kyrka 

Gamla Uppsala kyrka är en historisk församlingskyrka i Gamla Uppsala församling i Gamla Uppsala, en historisk 

plats med förhistoriska anor. Kyrkan ligger också strax intill den tidigare tätort med namnet Gamla Uppsala, som 

idag i princip ingår i nuvarande tätorten Uppsala. Gamla Uppsala kyrka var ursprungligen domkyrka med säte för 

en biskop och sedan ärkebiskopssäte från 1164 fram till 1273. Kyrkan kan ha byggts på platsen för det hedna-

tempel, som skall ha legat i Gamla Uppsala, omnämnt av Adam av Bremen som Uppsala tempel omkring 1076. Enligt 

denne skulle Uppsala tempel ligga en dagsresa från såväl Sigtuna som Birka. Kyrkans läge vid de berömda Uppsala 

högar kan också tyda på det. Även arkeologiska fynd tyder på detta. Landets slutliga kristnande skedde genom att makten

 i Uppsala slutligen konverterade, varvid Gamla Uppsala först blev ett biskopssäte, som flyttades dit från Sigtuna och 

sedermera år 1164 blev Gamla Uppsala ett ärkebiskopssäte. I kyrkans mittgång ligger Anders Celsius begravd.

Källa: Widepedia

Altarskåpet från 1400-talets senare del är tillverkat i någon Stockholmsverkstad. Se detaljerna i skåpet genom att klicka i namnen eller i figurerna.

Sankt Erik

Sankt Eskilo

Petrus

Maria

Johannes

Paulus

Sankt Olov

Biskop Henrik

ev biskop Erasmus

Sankt Leonard

Maria Magdalena

Sankta Elisabet

Sankta Birgitta

Sankta Gertrud

Sankt Bernhard *

Sankt Lars

* av Clairvoux

interior.jpg (137757 byte) 

 Interior2.jpg (163799 byte)

dopfunt.jpg (137903 byte) Skulptur3.jpg (171083 byte) kororgel.jpg (141034 byte) Skulptur.jpg (170817 byte) Skulptur2.jpg (179717 byte)

Krucifix.jpg (122366 byte)

Predikstol.jpg (123122 byte)

Kista.jpg (171376 byte)

Bank.jpg (168537 byte)

 

ORGELN

Fasad.jpg (158564 byte)

ORGELN

Byggd 1969 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

Huvudverk

Svällverk

Pedal

Gecackt 16' Träprincipal 8' Subbas 16'
Principal 8' Gedackt 8' Principal 8'
Rörflöjt 8' Fugara 8' Subbas 8'
Oktava 4' Principal 4' Koralbas 4'
Traversflökt 4' Koppelflöjt 4' Kvintadena 2'
Oktava 2' Waldflöjt 2' Mixtur 4 ch
Sesquialtera 2 ch Nasat 1 1/3' Basun 16'
Mixtur 4 ch Scharf 3 ch Trumpet 4'
Trumpet 8' Fagott 16'  
  Haubois 8'  
  Tremulant  

KOPPEL: SV/HV, HV/P, SV/P. Sväll för S/V. 2 fria komb.

Mekanisk traktur, el registratur.

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

 

Åter hemsidan