Gåsinge kyrka

  Nedre hälften av det nuvarande kyrkorummet inklusive det kraftiga tornet härstammar från 1200-talet, 

då en romansk kyrka med ett ovanligt stort kor brukades. Ingången var då på sydväggen. Långhusets 

och korets tegelvalv ramlade troligen ihop på 1400-talet, eftersom kyrkan hade eldhärjats någon gång 

under sena medeltiden. 1779-1782 revs det långa koret, sakristian och vapenhuset och långhuset kunde

 förlängas till mer än sin dubbla längd. Den nuvarande sakristian byggdes i norr och ingångar togs upp i 

väst och på sydväggen vid koret. Även tornet fick sin lanterninprydda huv och kyrkan stod klar som den 

ser ut idag. Kyrkans medeltida träskulpturer är av hög kvalitet, en S:t Olofsbild från 1200-talet och 

Johannes döparen från 1400-talets slut. Den triumferande Kristus från cirka 1200 uppsatt på ett nytillverkat 

kors ger lyster åt sydväggen, liksom ett senmedeltida processionskors pryder den norra väggen. Likaså från 

c:a 1200 härstammar korets dopfunt i sandsten och över den hänger Mariaskåpet från cirka 1500 med 

guldkrönt madonna och barn. Källa: Wikepedia

 

altare.jpg (60488 byte)  dorr.jpg (66966 byte)  krucifix.jpg (29701 byte)

figur2.jpg (24127 byte)  figur.jpg (63191 byte)

interior.jpg (76342 byte)  laktare.jpg (80852 byte)  interior2.jpg (71180 byte)

maria.jpg (65411 byte)  predikstol.jpg (55573 byte)

maria2.jpg (72757 byte)  tupp.jpg (25242 byte)

 

ORGELN

ORGELN

Byggd 1938 av Setterqvist & Son

Man I

Man II  Pedal
Principal 8' Fugara 8' Subbas 16'
Gedackt 8' Rörflöjt 8' Oktavbas 8'
Oktava 4' Flöjt 4'  
Kvinta 2 2/3' Nachtorn 2'  
Oktava 2'    

Ters 1 3/5

 

 

Pneumatisk

1850 fick kyrkan sin första orgel byggd av Johan Lund, Stockholm. 10 stämmor

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

Åter hemsidan