Gillberga kyrka 

Klicka i bilderna för högra upplösning

ORGELN

ORGEL

Byggd 1947 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

MAN I

MAN II

Pedal

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Gedakt 8'

Salicional 8'

Oktava 8'

Oktava 4'

Pricipal 4'

Flöjt 4'

Täckflöjt 4'

Gemshorn 4'

Kvintadena 2'

Kvinta 2 2/3'

Nasard 2 2/3'

 

Oktava 2'

Svegel 2'

 

Mixtur 3 chor

Ters 1 3/5'

 

Trumpet 8'

Oktava 1'

 

Fasad från föregående orgel yggd 1892 av E A Setterquist & Son. Fasaden ritad av H T Holmgren.

Åter hemsidan