Gräsmarks kyrka 

Klicka i bilen för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1948 av Marcussen & Son, Aabenraa, Danmark

DISPOSITION

HV I

SV II 

Pedal

Quintadena 16'

Gedakt 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Spetsgamba 8'

Pricipal 8'

Rörflöjt 8'

Principal 4'

Gedakt 8'

Oktava 4'

Quintadena 4'

Koralbas 4'

Gedaktflöjt 4'

Gemsshorn 2'

Nachthorn 2'

Quinta 2 2/3'

Nasat 1 1/3'

Fagott 16'

Oktava 2'

Sivflöjt ¨'

 

Mixtur 4 ch

Sesquialtera 2 ch

 

Trumpet 8'

Scharff 3 ch

 

 

Krumhorn 8'

 

 

Tremulant

 

Fasad från kyrkans första orgel byggd 1858 av P C Sjöholm. 7 stämmor.

Åter hemsidan