Gustav Adolfs kyrka, Borås

Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGELN

ORGEL

Byggd 1976 av Marcussen & Søn

DISPOSITION

Huvudverk II C-a³ Öververk III C-a³ Ryggpositiv I C-a³ Pedalverk C-f¹ Koppel
Gedacktpommer 16' Borduna 16' Gedackt 8' Principal 16' Hv + Öv
Principal 8'  8' Kvintadena 8' Subbas 16' Hv + Rp
Hålflöjt 8' Rörflöjt 8' Pincipal 4' Gedacktkvint 10 2/3' Rp + Öv
Trägedackt 8' Gamba 8' Rörflöjt 4' Oktava 8' P + Öv
Oktava 4' Voix céleste 8' II Gemshorn 2' Borduna 8' P + Hv
Koppelflöjt 4' Oktava 4' Nasat 1 1/3' Oktava 4' P + Rp
Kvinta 2 2/3' Traversflöjt 4' Sesquialtera II Blockflöjt 2' P + Rp-4'
Oktava 2' Spetskvint 2 2/3' Scharf IV Mixtur VI
Cornett IV Waldflöjt 2' Vox humana 16' Kontrafagott 32'
Mixtur V-VI Ters 1 3/5' Krumhorn 8' Basun 16'
Cymbel II-III Siffljöjt 1' Tremulant Trumpet 8'
Trumpet 16' Mixtur IV-V Trumpet 4'
Trumpet 8' Klockcymbel II
Oboe 8'
Trumpet 8'
Clairon 4'
Tremulant

Kororgeln byggd 1965 av Grönlunds Orgelbyggeri AB Gammelstad

 

Åter hemsidan