Haga kyrka

Kyrkan torde ha tillkommit i slutet av 1200-talet, eller början på 1300-talet. Det nuvarande altaret tillkom

i samband med förändringar vid 1700-talets mitt. Predikstol från 1700-talet och det samma med bänkinredningen.

Kyrkans äldsta inventarie är dopfunten troligen från 1200-talets första hälft.

 

Altarskåpet, ett svenskt arbete från 1400-talets slut. Kanske ett arbete av dominikanerbröderna i Sigtuna.

Bilden indelad i tre delar. Klicka i bilden för förstoring.

Haga_kyrka.jpg (203916 byte)

Inerior_Haga.jpg (165454 byte)

Predikstol_Haga.jpg (166361 byte)

Dopfunt_Haga.jpg (173840 byte)

 

ORGELN

Orgeln byggd 1968 av Gebrüder Jehmlich i Dresden och har fem stämmor.

Tillhör en av de enklare orglarna som vid den tiden, 1960-70-talet var relativt billiga, 

men som inte var så lyckade. Orgeln har fem stämmor en manual och pedal.

 

 

Åter hemsidan