Hakkas kyrka 

 

Hakkas kyrka är en långhuskyrka med torn i NV och utbyggd sakristia i norr.

I sockelvåningen ligger församlingshemmet som nås dels via vapenhuset, dels

via en ingång som är nedskuren i backen under koret. 
Sockeln består av svartmålade  betongelement, på norra sidan med fönster mot 

församlingsdelen. Kyrkan har vitslammade tegelfasader under spåntäckt sadel-

tak med valmade gavelrösten och delade takfall som antyder säteritaksform.

Tornspiran är utsvängd vid takfoten och fyra runda urtavlor bryter spirans

takfasad.  
Långhusets fönster är höga, smala och raka, med horisontell indelning. 

Tornfasaden har sexkantiga fönster och tunna fönsterslitsar som följer trapp-

loppet i norra tornfasaden. I sakristians NV vägg sitter små fönstergluggar

under takfoten. 
De kopparbeslagna kyrkportarna har en omfattning av svartpolerad sten, med en 

låg tympanongavel där byggåret ristats i förgylld inskription. Sakristians

dörr ramas in av en röd tegelomfattning.  
Kyrkan stod färdig 1956 och är i det närmaste helt oförändrad sedan den byggdes. 

Ursprungsritningarna av Knut Nordenskjöld bearbetades av Georg Rudner efter den

förres bortgång. Utvändigt har entrén kompletterats med handikappramp i gallerdurk

som smyger runt tornhörnet mot norr. På norrfasaden sitter också två sekundära

aggregat till klimatanläggningen.  
Långhuset är enskeppigt med öppna bänkkvarter utmed mittgången som sluttar ned mot 

koret. Koret ligger två trappsteg ovanför långhuset och smalnar av till ett trängre

rum bakom predikstol och dopfunt. I fonden en heltäckande altarfresk av Simon Sörman

i tidstypiskt formspråk och färgskala med turkos som tongivande kulör. Koret får

ljus från ett sydfönster i en djup nisch som på norra sidan motsvaras av ingången

till sakristian.  
Kyrkorummet har skurade putsväggar och fönster med blyinfattat antikglas. Långhusets 

mönstrade tegelgolv möter korets stengolv i vinkel mot ytterväggarna. Över rummet

spänner ett högt och smalt spegelvalv i omålat trä, med kraftiga bindbjälkar och

meterbreda, plana takpartier utmed långsidorna. 
Orgelläktaren skjuter in i rummet från en parabelformad murbåge i bakre väggen. 

Läktaren har spetsiga hörn och rundad mitt samt en heltäckande, spegelindelad

läktarbarriär.  
Längst fram i korets bredare del står den sexkantiga predikstolen under ett ljudtak. 

Predikstolen som står på stensockel, nås via en dörr från sakristihallen. Dopfunten

är en femhörning i svartpolerad sten med lågerhuggna kontrastytor. Kyrkan har ett

naket altare i grå kalksten på podie av marmor. I altarfronten är ett kors inhugget

i relief. Den fyrkantiga altarrundeln har spegelindelad front. Från en bindbjälke

i gränsen mot långhuset hänger ett omålat träkors. 
Kyrkorummets originalarmaturer i frostat glas och mässing för tankarna till orientens 

fågelburar. Sedan mitten av 1980-talet kompletteras de av stora kronor med klarglasglober.  
Snickerier som dörrar och bänkgavlar mm har en yta med nedblästrad splint, färgsättningen 

går i tidens tecken där obestämda, lite murriga toner med senapsgulgrönt och blåturkos-

grått står mot järnoxidrött. 
Vapenhus och sakristia har vackra, individuellt mönstrade stengolv.

Källa: Länstyrelsen i Norrbottens län

 

 

ORGELN

Grönlundorgeln i Hakkas kyrka

 

 

 

 Noël Provençal

Michel Corrette 1707-1795

Från en CD med Bruno Wallenström

Skivan finns att beställa från Gellivare församling
 
Orgeln byggd 1960 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad
Disposition:
HVI BV II sV PEDAL
Rörflöjt 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Rörflöjt 4' Gedackt 8'
Spetsflöjt 4' Principal 2' Nachthorn 4'
Waldflöjt 2' Nasat 1 1/3 Kvintadena2'
Mixtur III-IV Cymbel III  
  Regal 8'  
  Tremulant  
        Mekanisk			I/P, II/P, II/I


  "Vi som gjorde skivan, Orgel i Norr", Gun-Britt som skötte

marktjänsten, Bruno som spelade, Eva som registrerade

och jag själv som spelade in och producerade skivan.

Åter hemsidan