Halltorps kyrka

Halltorps kyrka är en av de intressanta fästningskyrkorna i kommunen. Den byggdes mot slutet av 

1100-talet och innehåller flera spännande rester från medeltiden. Området runt 

kyrkan och österut längs Halltorpsån är rikt på fornlämningar.

 

Kyrka2.jpg (174328 byte)

Interior.jpg (89864 byte)Altare2.jpg (104768 byte)Altare.jpg (69322 byte)Laktare.jpg (96636 byte)Interior2.jpg (97361 byte)

Malning.jpg (196982 byte)

Port.jpg (118390 byte)

Predikstol.jpg (102138 byte)

 

ORGELN

Fasad.jpg (119193 byte)

ORGELN byggd 1965 av Olof Hammarberg, Göteborg

Man I

Man II

Pedal

Spetsgedakt 8'

Gedakt 8'

Subbas 16'

Koppelflöjt 4'

Principal 4'

Principal 8'

Principal 2'

Waldflöjt 2'

Nachthorn 4'

Nasat 1 1/3'

Mixtur 3ch

 

Regal 8'

 

 

Koppel:HV+SvV. P+HV. P+SvV

 

Åter hemsidan