Hammarby kyrka

 

Alla skulpturerna går att förstora genom att klicka på dem.

Altarskåpet

Det medeltida altarskåpet flyttades till nordväggen över ingången till sakristian, då kyrkan erhöll 

altaruppsatsen. Altarskåpet är av ek och består av corpus med två flyglar. Det är tillverkat på 

1460-talet i Sverige, troligen av en från Lübeck invandrad mästare, som uppges ha hetat Jordanus 

och som vid tiden för arbetet bodde på Smedby. -Namnuppgiften baserar sig på Martin Aachaneus 

anteckningar, men troligen är påståendet felaktigt. Han har sannolikt sammanblandat altarskåpet 

i Hammarby med det i Sollentuna, som 1475 utfördes av Jordan Målare. De båda altarskåpen 

kan dessutom av stilistiska skäl inte vara gjorda av samme mästare. -Ingen uppgift finns om den, 

som målade flyglarnas baksidor. -Motiven framgår av följande schema:

I corpus:

1 Marie kröning. Gud Fader sitter på Marias högra sida och Kristus på

   den vänstra, ovanför svävar den helige andes duva.

2 S Olov med underliggare

3 S Erik

4 S Anna själv tredje med Maria och Jesusbarnet

5 S Eskil

6 S Henrik

I flyglarna:

7 S Petrus med bok (nyckel saknas)

8 S Paulus med tonsur. I höger hand en  bok, i vänster fästet till ett

    numera avbrutet svärd.

9 S Andreas med sitt krysskors

10 S Mattias med yxa

11 S Johannes med giftkalken

12 S Tomas med lans och bok

13 S Jacob d y med klubba

14 S Bartolemeus med kniv

15 S Filippus med korsstav

16 S Matteus med bok

17 S Simon med bok och avbruten såg

18 S Jacob d ä, iklädd pilgrimshatt med mussla och med bok i handen.

-Flera av skulpturerna torde vid någon restaurering ha felplacerats och står alltså inte längre på sina 

ursprungliga platser.

Flyglarnas utsidor har målningar, föreställande Bebådelsen. På vänst­ra flygeldörren ängeln, på den 

högra Maria. Båda har språkband, vilka i översättning lyder: Ängeln: "Hell Dig, Maria, Herren är med 

Dig". Maria: "Se jag är Herrens tjänarinna, ske mig såsom Du har sagt".

 

 

 

Kyrka2.jpg (138431 byte)altare.jpg (145394 byte)Interior.jpg (152922 byte)

Laktare.jpg (160157 byte)

Predikstol.jpg (162498 byte)

 

ORGELN

 

ORGEL

Orgeln byggd 1995 av Johannes Menzel, Härnösand

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Borduna 16' Gedact 8' Subbas 16'
Principal 8' Fugara 8' Violon 8'
Dubbelfleut 8' Principal 4' Octava 4'
Octava 4' Unda maris 8' Basun 16'
Täckfleut 4' Träfleut 4'  
Octava2' Fleut 2'  
Qvinta 3' Vox virginia 8'  
Scharff II Tremulant  
Trumpet 8'    
Tremulant    

Tidigare orgel byggd 1936 av Zetterqvist & Son Örebro med 15 stämmor

2 manualer och pedal. 

Kyrkan har haft orgel ända sedan 1600-talet.

 

Åter hemsidan