Hardemo kyrka 

Klicka i bilden för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1984 av A Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Gedackt 4'

Gamba 8'

Borduna 8

Oktava 4'

Traversflöjt 4'

Koralbas 4'

Koppelflöjt 4'

Principal 2'

Pedalmixtur III

Waldflöjt 2'

Nasat 1 1/3'

Fagott 16'

Mixtur III-IV

Sesquialtera II

 

Dulcian 8'

Scharf III

 

Tremulant

Tremulant

 

Kyrkans första orgel byggd 1850-talet av C G Klingberg, Lerbäck, 5 stämmor.

1923 ersattes den med en orgel byggd av E A Setterquist & Son, 

Örebro. 11 stämmor 2manualer och pedal.

Åter hemsidan