Härkeberga kyrka

Huvuddelen av kyrkan är byggd i början av 1300-talet. Kyrkan är framförallt känd för sina rika kalkmålningar. 

Flertalet har aldrig varit övermålade och är därför ovanligt välbevarade. Målningarna skapades förmodligen 

runt 1480-talet och kan på stilistiska grunder härledas till kyrkomålaren Albertus Pictor. I Härkeberga kyrka 

finns även ett triumfkrucifix som är bevarat från mitten av 1300-talet och väster om kyrkan ligger en gammal 

komministergård som numera ägs av Nordiska museet.

Interior.jpg (173232 byte) Laktare.jpg (158381 byte)

Predikstol.jpg (132131 byte) Krucifix.jpg (137949 byte)

 

Målningar av Albertus Pictor från omkring 1480-talets mitt.

 

Bilder från långhusets tak

vaster.jpg (183196 byte)  Norr.jpg (161754 byte)

Väster                 Norr

Oster.jpg (186295 byte)  Soder.jpg (185631 byte)

Öster                    Söder

 

Bilder från vapenhuset

Livshjul.jpg (172215 byte)  Gregorius_massa.jpg (166440 byte)

 

Kyrkans skyddshelgon

Johannes.jpg (195485 byte)

Johannes Döparen

 

ORGELN

ORGELN

Byggd 1811 av instrumentmakaren Anders Svanström, Strängnäs.

Tidigare ombyggd av bl.a. P Gullbersson 1849 (insatte Vox candida), av org J Eriksson, Boglösa

(insatte Fugara 8'). Rest av av Th Frobenius & Co. 1954, varvid verket återställdes till mera

ursprunglig disposition (Fugara och Vox candida slopades, i stället insattes Gemskvint 1 1/3' 

och Scahrf 3 ch).

DISPOSITION: Gedackt 8', Principal 4 (1954), Spetsflöjt 4',

Kvinta 2 2/3', Oktava 2', Gemskvint 1 1/3', Scharf 3 ch.

Pedal: Bihangs. Mekanisk. fasadpipor alla ljudande utom mittfältets.

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

Åter hemsidan