Hedemora kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1300-talet, men vissa detaljer är så gamla som från 1100-talet, bl.a. en 

port och ett triumfkrucifix. Dessa härstammar från det gamla kapellet som man tror låg uppe på åsen.

 

Kyrkan.jpg (232036 byte)

Altare.jpg (231624 byte)  Altare2.jpg (179420 byte)

Dopfunt.jpg (238136 byte)  Predikstol.jpg (199003 byte)

Interior.jpg (180841 byte)  Interior2.jpg (172547 byte)

Den bevarade dörren från 1100-tals

kapellet finns i kyrkan att se.

 

ORGELN

Den vackra orgelfasaden från 1757 - Klicka i bilden för större bild

 

 

ORGELN

Kyrkorgeln är tillverkad av Magnussons Orgelbyggeri, Göteborg, och har 33 stämmor. 

Den installerades i samband med renoveringen 1967-1968 och ersatte den gamla orgeln 

från 1904 med 24 stämmor. Man beslöt dock att ha kvar den gamla orgelfasaden, då den 

bedömdes ha ett högt estetiskt värde. Kyrkan har dokumenterat haft orglar ända sedan 1500-talet.

 

DISPOSITION

HV (Man I) SV (Man II) BV (Man III) PEDAL
Kvintadena 16' Borduna 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 8' (fasad) Fugara 8' Rörflöjt 4' Principal 8'
Rörflöjt 8' Voix céleste 8' Principal 2' Borduna 8'
Oktava 4' Prestant 4' (fasad) Nasat 1 1/3' Nachthorn 2'
Blockflöjt 4' Spetsflöjt 4' Ters 4/5' Rauschkvint 3 ch
Oktava 2' Hålflöjt 2' Cymbel 2 ch Basun 16'
Sesquialtera 1-5 ch Sifflöjt 1' Regal 8' Skalmeja 4'
Mixtur 4-5 ch Hintersats 4 ch Tremolo  
Trumpet 8' Dulcian 16'    
  Krumhorn 8'    
  Tremolo    

Koppel: II/I, III/I, I/P, II/P, III/P. Tre  mek komb.

Mekanisk traktur och registratur.

Fasaden och fasadpiporna (Principal 8', Man I och Prestant 4') tillkom 1757, av Gren och Stråhle

Tidigare orgel förmodligen medeltida. Rep 1634 av orgebyggare från Stockholm.

Renoverad av Daniel Stråhle 1735.

Ombyggd av Gren & Stråhle 1757. Orgeln rep av Gustaf Andersson 1850. 

Ny orgel av J Magnusson 1904.

 

Åter hemsidan