Hedesunda kyrka

Klicka i bilderna för större upplösning

ORGELN

ORGEL

Byggd 1928-29 av Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, Sundbyberg

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Borduna 16' Gedackt 16' Violin 16'
Principal 8' Bassetthorn 8' Subbas 16'
Flûte Harmonique 8' Salicional 8' Gedackt 16'  (tr II)
Gamba 8' Violin 8' Violoncell 8'
Dolce 8' Voix céleste 8' Borduna 8' (tr II)
Dubbelflöjt 8' Rörflöjt 8' Oktava 4'
Oktava 4' Flûte octaviante 4' Basuna 16'
Kvinta 2 2/3' Fugara 4'  
Oktava 2' Waldflöjt 2'  
Cornett III Oboe 8'  
Trumpet 8'    

Fasad från 1736-37 års orgel byggd av Daniel Strohle, 9 stämmor.

Fasaden breddades 1928

Åter hemsidan