Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm

1672 skildes Ladugårdslandet från S:t Jacobs församling och blev eget pastorat med Amiralitetskyrkan, 

Stockholm som medelpunkt och amiralitetspredikanten som pastor under överinseende av kyrkoherden i 

S:t Jacob. Sedan 1615 hade amiralitetsförsamlingen haft en kyrka på Kyrkholmen, nuvarande Blasieholmen 

där Nationalmuseum numera ligger, men 1664 – under Karl XI:s förmyndarregering – blev en ny kyrkobyggnad

 beslutad, till vilken stadsarkitekten Jean de la Vallée uppgjorde ritningen. Kyrkan grundlades 1669, och 

dess åttkantiga grundplan återfinns i Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna. Men arbetet avstannade dock 

snart på grund av brist på pengar. Dock uppfördes en liten provisorisk träkyrka vid Storgatan, nära Artilleri-

gatan. Byggandet av den nya kyrkan återupptogs 1725, nu med Göran Josuae Adelcrantz som arkitekt. Den 

nya kyrkan invigdes den 21 augusti 1737. Kända personer som är begravda på Hedvig Eleonora kyrkogård 

inkluderar: Elis Schröderheim. Dagens kyrka skildrar två skeden i kyrkans byggnadshistoria. Kupolen skiljer 

sig väsentligt från underpartiet i fråga om både stil och mått. Den tillkom 1866–1868 efter ritning av arkitekten 

Fredrik Wilhelm Scholander (1816-1881), med omarbetningar av hovarkitekten Bror Carl Malmberg (1818-1877).

Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

'

'

 

 

ORGELN

 

'

Kanzonetta Max Reger 1873-1916

Inspelad vid en lunchkonsert den 15 dec. 2008

av A. Söderlund

 

Flera ljudfiler från den vackert klingande Grönlundorgeln

 

 

HEDVIG ELEONORA VOKALENSEMBLE

Dirigent: Ulf Norberg

 

Videos från YouTube som jag har spelat in

Ave Maria -Jacob Arcadelt

Över skogen, över sjön - A. F. Lindblad

Over the Rainbow - Harold Arlen

 

 

                                                                                                   

Stora orgeln Hedvig Eleonora kyrka

Byggd av Grönlunds orgelbyggeri 1975-76

Disposition

Huvudverk (I)     
Principal 16′
Principal 8′
Dubbelflöjt 8′
Gamba 8′
Oktava 4′
Rörflöjt 4′
Oktava 2′
Mixtur II
Mixtur IV
Scharf III
Grand Cornet V
Trumpet 16′
Trumpet 8′
Clairon 4′
Positiv (II)
Borduna 16′
Principal 8′
Flûte harmonique 8′  
Gedackt 8′
Oktava 4′
Koppelflöjt 4′
Nasard 22/3′
Oktava 2′
Ters 13/5′
Larigot 11/3′
Mixtur III
Cymbel II
Trumpet 8′
Krumhorn 8′
Svällverk (III)
Fugara 16′
Principal 8′
Rörflöjt 8′
Salicional 8′
Voix céleste 8′
Oktava 4′
Flûte octaviante 4′  
Salicet 4′
Valdflöjt 2′
Piccolo 1′
Mixtur V
Sesquialtera II
Bombarde 16′
Trumpet 8′
Oboe 8′
Vox humana 8′
Clairon 4′
Pedal
Bourdon 32′
Principal 16′
Subbas 16′
Oktava 8′
Borduna 8′
Oktava 4′
Öppen flöjt 4′
Blockflöjt 2′
Mixtur VI
Bombarde 32′
Basun 16′
Trumpet 8′
Clairon 4′

 

Fasad från tidigare Gren- och Stråhle-orgel.

Föregående orgel byggd av Magnusson 1948.

 

Kororgel

Byggd 1966 av Grönlund

Man: Gedackt 8' B/D, Principal 4' B/D, Rörflöjt 4' B/D,

Waldflöjt 2' B/D, Oktava 1', Cymbel 2 cn, Dulcian 8' B/D

Pedal: Subbas 16', Gedackt 8' (transm), Kvintadena 4'

Mekanisk.  

 

 

 

Åter hemsidan