Heliga Kors kyrka, Ronneby

Klicka i bilderna fr högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

År 1937 utökades fasaden och orgelhuset för att få plats med ett nytt verk med 38 stämmor från Mårtenssons orgelfabrik, Lund. 

Orgeln byggdes om av samma firma dels 1969 och dels 2010 och har nu 50 stämmor.

DISPOSITION

Huvudverk 1 C-g3

Öververk 2 C-g3

Svällverk 3 C-g3

Pedal C-f1

Principal 16’

Principal 8’

Borduna 16’

Principal 16’

Gamba 8’ *

Fugara 8’

Flöjtprincipal 8’

Subbas 16’

Principal 8’ *

Octava 4’

Quintadena 8’

Ekobas 16’

Flûte harmonique 8’

Gedackt 8’

Salicional 8’

Quinta 10 23

Octava 4’ *

Nasat 2 23

Voix Celéste 8’

Octava 8’

Täckflöjt 4’

Rörflöjt 4’

Rörflöjt 8’

Borduna 8’

Octava 2’ *

Ters 1 35

Flûte octaviante 4’

Octava 4’

Quinta 2 23

Octava 2’

Octava 4’

Flöjt 2’

Mixtur V-VI

Kvintcymbel IV

Mixtur IV

Contrabasun 32’

Cimbel II

Dulcian 16’

Waldflöjt 2’

Mixtur IV

Trumpet 16’

Tremulant

Fagott 16’

Basun 16’

Trumpet 8’ *

Vox humana 8’

Oboe 8’

Fagott 16’

Tremulant

Clairon 4’

Trumpet 8’

Trompette harmonique 8’

Clarin 4’

Tremulant

Den äldsta orgeln enligt en protokollsanteckningar från Ronneby rådhusrätt från 1636 handlar om ett instrument placerat i norra korsarmen. 

Eventuellt kan detta ha varit i bruk till 1843 då J.P. Jönsson i Hjortsberga byggde ett orgelverk med 20 stämmor. Fasaden ritades av 

C.G.Blom Carlsson. Orgeln fick sin plats på den nuvarande läktaren. 1893 ersattes Jönssons orgel av en ny, tillverkad av Åkerman & Lund, 

Stockholm. Den hade följande disposition:

Åter hemsidan