Herrestad kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösnin

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1967 av Reinhard Kohlus byggde bakom wisteniusfasaden en ny sexstämmig helmekanisk orgel. Fasaden är från 1683.

DISPOSITION

Manual

Pedal

Koppel

Gedackt 8’

Subbas 16’

Man./ped.

Principal 4’ (delvis fasad 1683)

 

 

Blockflöjt 4’

 

 

Oktav 2’

 

 

Mixtur IV chor. 1 1/3’

 

 

 

 

 

Åter hemsidan