Hjälmseryds Nya kyrka

Hjälmseryds kyrka byggdes 1853 av byggmästare Pettersson från Tångede efter ritningar av arkitekt 

Albert Törnquist. Kyrkan är uppförd av sten, dess tak är belagt med kopparplåt. I väster finns 

tornet medan kor, absid och saktristia ligger i öster.

 

3.jpg (75314 byte)

 

5.jpg (78943 byte)4.jpg (62331 byte)6.jpg (70513 byte)

7.jpg (65555 byte)

9.jpg (85119 byte)

10.jpg (111986 byte)

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1958 av Fredriksborgs Orgelbyggeri, Hilleröd, Danmark

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Principal 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Gedakt 8' Spetsflöjt 4' Oktava 8'
Oktava 4' Kvintadena 4' Gedakt 8'
Rörflöjt 4' Oktava 2' Nachthorn 4'
Oktava 4' Nasat 1 1/3' Kvintadena 2'
Sesquialtera II Scharf II Mixtur IV
Mixtur IV Krumhorn 8' Fagott 16'
Rankett 16'    
Trumpet 8'    

Mekanisk. Fasad från kyrkans första orgel byggd 1880 av Carl August Johansson, Hovmanstorp, 20 st.

 

 

Åter hemsidan